Social media strategie 2020: succesvol in 6 stappen

De social media strategie is een onmisbaar raamwerk waarbinnen je activiteiten op social media plaatsvinden. Een handboek waarin doelstellingen, activiteiten en het hoe en wat van je social media activiteiten zijn vastgelegd. Onmisbaar, want zonder gedegen fundering zijn je social media activiteiten als een stuurloos schip op een stormachtige zee. Wees een goede kapitein en vaar 2020 succesvol binnen.

Nou hoor ik u denken, ‘wees een goede kapitein’, moet ik eerst 4 jaar naar de Zeevaartschool in Den Helder? Nee. Het inrichten van een social media strategie gaat vooral om het doorlopen van de juiste stappen. In mijn visie zijn dat er minimaal zes. Als vervolgens bij elke stap antwoorden worden geformuleerd op best logische vragen, dan ligt het schip al snel op koers.

1. Doelstellingen juist formuleren

Begin met het formuleren van doelstellingen. Formuleer doelstellingen die samenvallen met de doelstellingen die je als bedrijf of organisatie hebt opgesteld, en maak doelstellingen meetbaar. Activatie op social media gaat dus niet om het realiseren van 500 likes op Facebook, maar wel om creatie van 200 leads voor product X. In het geval van positionering of bijvoorbeeld het uitrollen van een merkverhaal middels storytelling, kan de doelstelling zijn alle relaties hier via LinkedIn kennis mee te laten maken. Een aanvullende doelstelling kan zijn door inzet van social media 2500 extra subscribers voor de nieuwsbrief te genereren, omdat we de nieuwsbrief inzetten om het merkverhaal met verschillende flights te laden.

Maak doelstellingen SMART oftewel specifiek, meetbaar, acceptabel en realistisch. Hang er tot slot de T van tijdsgebonden aan wat betekent dat je evalueert en bijstuurt. Wees vooral in het begin niet te streng en maak het tijdspad niet te lang. Online marketing en marketing via social media is vooral in het begin zoeken naar de juiste balans tussen budget en conversie en achterhalen welke content scoort bij mijn publiek en welke content minder.

2. Doelgroepen en persona’s

Leg vast wie je met social media wilt bereiken. Het kan hierbij meer dan handig zijn om te werken met persona’s en zo kenmerken van je doelgroep of sub-doelgroepen vast te leggen. Waar bevindt de persona zich in de customer journey? Wat zijn interessegebieden van deze persona die aansluiten bij de initiële behoefte waarmee ik een match wil maken? Denk ook aan elementen zoals tone of voice en beeldtaal. Hoe completer de persona, hoe beter de content straks aansluit.

Een winkel in kampeerartikelen kan verschillende persona’s inrichten en content hier op aan laten sluiten. Een ervaren backpacker heeft een andere behoefte dan een gezin dat voor het eerst gaat kamperen. Qua benodigdheden, qua productaanbod, maar ook als het gaat om informatie of engagement die ik met mijn content wil brengen. Voor de backpacker drie inspirerende plekken in Azië, voor het gezin een set aandachtspunten waar op te letten bij het selecteren van een een camping.

Als ik mijn database raadpleeg dan is de gesponsorde content die ik target naar relaties die al eens iets bij me kochten, anders dan hetgeen ik onder de aandacht wil brengen bij leads die mijn organisatie enkel kennen via de nieuwsbrief. Een andere plek in de customer journey, vraagt om een andere benadering en andere content.

3. Kanaal selectie

Van LinkedIn tot Instagram en Facetime: elk kanaal heeft zijn eigen publiek en voorkeuren als het gaat om content en wijze van interacteren. Selecteer de kanalen waarop je doelgroepen of persona’s actief zijn, en leg vast welke content voorkeur geniet. Doe hierin geen aannames, maar onderzoek de verschillende platformen. Je komt er vervolgens achter dat echt niet alle millennials Facebook hebben verlaten en dat LinkedIn uitstekend geschikt is voor video content en hier nog echt een verschil mee is te maken.

Tip: onderzoek wat de concurrentie doet. Wat doen ze goed en wat gaat minder? Waar liggen gapende gaten waar laaghangend fruit snel wortel schiet?

Tip: zorg voor sterk ingerichte profielen op aangemaakte kanalen. Profielteksten en beeldmateriaal zeggen veel over de achterliggende organisatie. Ga je aan de slag met bestaande profielen, controleer en corrigeer om zo een goede nieuwe start te maken.

4. Content & campagnes

Doelstellingen en doelgroepen zijn inzichtelijk gemaakt en je weet op welke kanalen je moet zijn voor conversie. Ontbreekt enkel nog de taart met hier bovenop de onderscheidende kers die moet zorgen voor conversie: content.

Projecteer doelstellingen op doelgroepen en zet hier de eerder geselecteerde kanalen tussen. Kies voor een contentvorm die hierbij past en bedenk de inhoud. Keuze voor contentvorm heeft logischerwijs ook te maken met budget. Video scoort, maar een campagne die bestaat uit meerdere video’s kan te kostbaar zijn. Helemaal als hier slechts 1 doelstelling mee gediend is en je er vijf hebt geformuleerd. Maak keuzes op basis van budget en ga vervolgens creatief om met de mogelijkheden.

Tip: is je publiek nog klein en hebben organische updates nog weinig bereik, werk dan met gesponsorde content om een publiek op te bouwen. Ook interessant: maak gebruik van retargeting volgens het AIDA model en werk stapsgewijs naar conversie.

5. Contentcreatie

Creativiteit is 1% magic en de andere 99% is gewoon hard werken. In de vorige stap is vastgelegd welke content je gaat maken. Van interview en productvideo tot eenvoudig update over kerstaanbiedingen; in stap vijf is het tijd om aan de slag te gaan.

Stel een team samen en verdeel taken. Betrek waar mogelijk mensen uit verschillende onderdelen van de organisatie en creëer zo draagvlak voor het Social Media beleid. Bovendien: wie weet er meer over de servicebehoefte dan de helpdeskmedewerker? Een lijst met veelgestelde vragen en bijbehorende antwoorden is zo gemaakt. De sales medewerker die dagelijks klanten spreekt is goed op de hoogte van nieuwe behoeften bij klanten en vertelt hier vast graag over. Bovendien: hoe meer betrokkenheid hoe meer deelacties, likes en andere vormen van engagement je vanuit de eigen organisatie mag verwachten.

Tip: Zorg voor overzicht en de juiste spreiding door te werken met een contentkalender. Plan updates in en maak voor iedereen inzichtelijk wanneer wat gepubliceerd wordt.

6. Meten en bijsturen

Kanalen ingericht, check. Content gereed, check. Contentkalender gevuld, check. All set and done, dus laat maar lopen die strategie. Loop echter wel mee en zie wat er gebeurt. Schroom niet om bij te sturen. Sommige campagnes zullen beter aanslaan dan anderen en updates waar je veel van verwachtte, kunnen tegen vallen.

Analyseer je data en onderzoek waarom conversie tegenvalt. Soms zul je merken dat het op de kanalen zelf heel goed gaat maar dat de uiteindelijke conversie toch tegenvalt. Is de achterliggende landingspagina wel in orde? Misschien zijn invulformulieren te lang en hierdoor hoogdrempelig. Werkt de landingspagina eigenlijk wel goed op mobiel als blijkt dat 85% van het verkeer de mobiele telefoon gebruikte? Al is de boodschap nog sterk, zorg ook voor de juiste afhandeling.

Evalueren en ook het testen van verschillende varianten of nieuwe invalshoeken zorgen ervoor dat je de initiële strategie steeds verder kan verfijnen, en dus ook alsmaar effectiever aan de slag bent. Vraag ook gerust je publiek om feedback. Neem een survey op in de nieuwsbrief en vraag wat je doelgroep bezighoudt en inspireert. Vraag of dit voldoende terugkomt in de gedeelde content en neem de antwoorden mee naar volgende hoofdstukken op de content kalender.

Het sociale landschap veranderd snel. Nieuwe tools betreden het podium en de social media kanalen die je goed dacht te kennen veranderen het algoritme of presenteren nieuwe features. Hou het media landschap goed in de gaten, observeer concurrentie en neem een kijkje in andere markten of marktsegmenten. Maak van je social media strategie een dynamisch document wat inspeelt op verandering en wordt gevoed door opgedane ervaring en geboekte resultaten.

Herman Grendelman
herman@conceptenuitvoering.nl

www.linkedin.com/in/hermangrendelman/


Concept & Uitvoering
Lindestraat 63a
8012 VR Zwolle

Close ()